خرید شال میانگین سنی زندانیان کشور ٢٤ تا ٣٢ سال

مدیر کل فرهنگی تربیتی سازمان زندانهای کشور گفت : بررسیها نشان می دهد میانگین سنی زندانیان کشور بین 24 تا 32 سال است و مواد مخدر از مهم‌ترین عوامل وقوع جرم در ایران محسوب می‌شود.

منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ‌استفاده از مجازاتهای جایگزین علاوه بر اینکه جمعیت کانونهای اصلاح و تربیت را کاهش می‌دهد، امکان بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه را نیز فراهم می آورد.

هم اکنون در حدود 140 هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندانهای کشور بسر می برند و اغلب جرایم آنان مرتبط با مواد مخدر است.

بر اساس قوانین موجود در سیاست کیفری قانونگذار برای ١٦٠٠ مورد عنوان مجرمانه مجازات حبس تعیین کرده و به طور کلی باید گفت کمتر عنوان مجرمانه ای در کشور وجود دارد که حبس برای آن در نظر گرفته نشده باشد.

مدیر کل فرهنگی تربیتی سازمان زندانهای کشور با بیان اینکه بزهکاری جوانان از مهمترین موضوعات مورد توجه آسیب ‌شناسان است گفت: از آنجایی که بزهکاری جوانان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و باید تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط با ایجاد تعامل برای مقابله با بزهکاری در جامعه تلاش خود را به کار گیرند.

مقاره عابد، با تاکید بر اینکه‌ باید با استانداردسازی فعالیتها و برنامه‌ها در کانونها و ایجاد امکانات مناسب زمینه رشد و ارتقای علمی و روانی مددجویان را فراهم کنیم خاطر نشان کرد:‌ کثرت جمعیت کیفری در ایران از مهمترین چالشهای فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها محسوب می‌شود.