خرید شال روسيه از اسرائيل هواپيماي جاسوسي مي‌خرد

معاون وزير دفاع روسيه اظهار داشت: مسكو قراردادي را براي خريد هواپيماهاي بدون سرنشين از يك شركت اسراييلي امضا كرد.

به گزارش ايسنا، ولاديمير پاپووكين معاون وزير دفاع روسيه پس از بازگشت از سرزمين‌هاي اشغالي از امضاي اين قرارداد خبر داد.

پاپووكين هويت اين شركت اسراييلي را كه قرار است اين هواپيما‌ها را به روسيه بفروشد فاش نساخت. اما به گفته منابع خبري اين شركت احتمالا شركت هوافضاي اسراييل است و ارزش اين قرار داد50ميليون دلار مي باشد.

به گزارش پايگاه اينرتنتي فلسطين اليوم، رسانه‌هاي روسيه به تازگي اعلام كردند: تصميم خريد هواپيما‌هاي بدون سرنشين اسراييلي پس از عدم موفقيت هواپيما‌هاي بدون سرنشين روسي در اجراي ماموريت‌هاي جاسوسي اتخاذ شد.