خرید شال رئیس‏جمهور بولیوی اعتصاب غذا کرد

اولين روز اعتصاب غذاي رئيس جمهوري بوليوي كه به منظور متقاعد كردن پارلمان اين كشور جهت تعيين يك تاريخ قطعي براي برگزاري انتخابات عمومي انجام مي‌گيرد، به پايان رسيد.

به گزارش الجزيره، اوو مورالس كه در سال 2006 به عنوان رئيس جمهوري بوليوي انتخاب شد، اعلام كرده است كه مخالفان قصد دارند از برگزاري انتخابات عمومي كه توسط راي دهندگان در رفراندوم قانون اساسي به تائيد رسيد، جلوگيري كنند.

مورالس پيش از آغاز اعتصاب غذا در روز پنج شنبه 9 آوريل در سخناني گفت:در حالي كه با اهمالي تعدادي از قانونگذاران نئوليبرال روبرو هستيم جز اين اقدام(اعتصاب غذا) كاري نمي‌توانيم انجام دهيم. آن‌ها نمي‌خواهند قانوني را مورد تصويب قرار دهند كه اجراي قانون اساسي را تضمين مي‌كند.[رییس جمهور بولیوی اعتصاب غذا کرد]

ال پائيس نيز نوشته است: 14 نفر از سران گروه‌هاي كارگري و اجتماعي نيز اعلام كرده‌اند كه به رئيس جمهوري بوليوي خواهند پيوست. بر همين اساس گفته مي‌شود بين 900 تا هزار نفر نيز با اعتصاب غذا مورالس را حمايت خواهند كرد.

اين روزنامه به نقل از منابع كاخ رياست جمهوري بوليوي وضعيت مورالس در دومين روز اعتصاب غذاي خود را مطلوب توصيف كرده است. مورالس به دليل اين اعتصاب غذا سفر خود را به كوبا نيز لغو كرده است.

اين در حالي است كه فيدل كاسترو رئيس جمهوري سابق كوبا اعلام كرده است شكي ندارد كه رئيس جمهوري بوليوي با اين اعتصاب بر مخالفان خود پيروز خواهد شد.

بر مبناي اصلاحات انجام شده در قانون اساسي كنگره بوليوي موظف به تصويب يك قانون انتخاباتي كه در آن تاريخ 6 دسامبر 2009 براي برگزاري انتخابات عمومي به تائيد رسيده باشد. پيش بيني ميشود گروه‌هاي سرخ پوست طرفدار مورالس بتوانند در انتخابات آتي به 14 كرسي‌ دست پيدا كنند و در نتيجه وي دوباره از سوي كنگره به مقام رئيس جمهوري انتخاب شود.

مخالفان با استناد به همين مساله با برگزاري انتخابات در 6 دسامبر مخالفت كرده و ادعا مي‌كنند كه بر اساس قانون اساسي جديد 14 كرسي ديگر به گرو‌هاي سرخپوستي داده خواهد شد و آنان به هنگام انتخاب رئيس جمهوري حمايت خود را از مورالس اعلام خواهند كرد.