خرید شال تنش بین بانک ها و کاخ سفید

تنش بین بانک های آمریکاو کاخ سفید برای کمک های مالی رو به افزایش است.

به گزارش شبکه خبر ، بسیاری از بانک های برجسته آمریکایی، میلیاردها دلار ، کمک دولت فدرال آمریکا را دریافت کردند اما برخی از این بانک ها می خواهند پول دریافتی را پس بدهند.
تنش بین بانک های آمریکایی و کاخ سفید می تواند بهبود اقتصادی آمریکا را با تاخیر روبرو کند.

کارولاین شایولی، خبرنگار فاکس نیوز از واشنگتن گزارش داد: برخی بانک ها می خواهند به علت محدودیت هایی که دولت امریکا برای کمک های ارائه شده گذاشته است، از طرح دریافت کمک مالی خارج شوند .
همچنین بانک های آمریکایی نمی خواهند به سرنوشت شرکت جنرال موتورز دچار شوند زیرا دولت آمریکا پس از کمک به این شرکت ، مدیر ارشد اجرایی آن را مجبور با استعفا کرد.

برخی از بانک های کوچک آمریکایی، کمک های دریافتی دولت را پس دادند و برخی دیگر از بانک های بزرگ همچون “ولس فارگو “و “گلدمن سَکس” نیز اعلام کردند ، پول دریافتی را پس خواهند داد.