خرید شال تغییر مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تغییر مدیر عامل بانک دولتی ایران، محمودرضا خاوری را جایگزین علی صدقی در بانک ملی ایران کرد. به گزارش خبرنگار «»، حسینی دومین وزیر اقتصاد و دارایی دولت نهم، با حکمی سومین مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران را در دوره دولت نهم منصوب کرد. بنابر این گزارش محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک سپه را بعنوان مدیر عامل و عضو جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران معرفی شده است.در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی آمده است: «به استناد تبصره ذیل ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها و مجمع عمومی عادی بانکها به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران منصوب می‌شوید.» گفتنی است، پس از روی کار آمدن دولت نهم، ابتدا انصاری، سپس علی صدقی و اینک نیز محمودرضا خاوری با حکم وزرای اقتصاد بر صندلی مدیرعاملی بانک ملی ایران تکیه زده‌اند.