خرید شال تصاوير ديدني: دنياي پرندگان

جام جم آنلاين: پرندگان از زيباترين موجودات حيات وحش به شمار مي‌روند. بارزترين ويژگي پرندگان، توانايي آنها در پرواز است. پرنده در حال پرواز همواره نماد آزادي بوده است. مشاهده گونه‌هاي مختلف پرندگان در هنگام پرواز، برخاستن، فرود آمدن يا تجمع آنها اغلب تماشايي و جذاب است.

منظره يك قو كه در آب‌هاي حاشيه درياچه‌اي در نزديكي شهر ريك ياويك، پايتخت ايسلند قصد برخاستن و پرواز دارد.

تصوير زيباي انبوه فلامينگوها در درياچه آتشفشاني نگورونگورو در كشور تانزانيا.

يك پرنده كوچك ماهيخوار به نام كواك كه در پارك وحش پامپلوموس در جزيره موريس روي سطح يك برگ نشسته است.

تصوير يك شاهين مايار در جزيره رئونيون در شرق آفريقا كه به سوي طعمه از همه جا بي‌خبرش به پرواز درآمده است.

منظره پرواز گروهي مرغ ماهيخوار سر سياه برفراز ساحلي در مجمع الجزاير لس روكوئس ونزوئلا.

صحنه جالب بال زدن يک مرغ مگس خوار در جزيره گوادالوپ از سرزمين‌هاي ماوراء البحار فرانسه. مرغ مگس خوار قادر است هنگام پرواز در يک نقطه ثابت شده و حتي عقب عقب برود.

يك پليكان آفريقايي قهوه‌اي مانند هواپيمايي در حال سقوط با سر به سوي يك ماهي كه هدف گرفته در آب‌هاي ساحلي والبيس بي در كشور ناميبيا شيرجه مي‌رود.

يك غاز برناش كانادايي كه هنگام پرواز سرو صداي بسياري به راه مي‌اندازد در درياچه‌اي در ايالت اونتاريو كانادا بال هايش را از هم گشوده است.

يك مرغ دريايي كورموران سلطنتي بر فراز صخره‌اي در ساحل پاتاگونيا در كشور آرژانتين بال هايش را گشوده و آماده پرواز است.

منظره جالب يك مرغ ماهيخوار كه قصد دارد در ميان انبوه همجنسان خود در جزيره بون آوانتور ايالت كبك كانادا فرود آيد.