خرید شال تایگر وودز: جايزه بزرگ لندن را قبول ندارم

قهرمان گلف جهان بار ديگر حضور خود را در رقابت هاي جايزه بزرگ لندن را منتفي دانست.

به گزارش فارس و به نقل از رويترز، تايگر وودز گفت: تحت هيچ عنوان دعوت بريتانيا را نمي پذيرم. آنها بارها مرا به اين رقابت ها فرا خوانده اند؛ اما حتي كمترين مسائل ميزباني را مدنظر قرار نمي دهند.

وي افزود: شرايط جايزه بزرگ لندن را قبول ندارم و تصور نمي كنم كه اگر در اين رقابت ها نباشم، چيزي را از دست مي دهم.

وودز تاكيد كرد: فدراسيون گلف جهاني بايد بداند كه اين رقابت ها استاندارد نيست.