خرید شال ایران از آمریکا گندم وارد کرد

ایران در سال 87 معادل 904 میلیون و 794 هزار و 177 کیلوگرم گندم به ارزش 356 میلیون و 220 هزار و 166 دلار از ایالات متحده آمریکا وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار ترخیص گندم وارداتی ایران از گمرکات کشور نشان می دهد: در سال 87 در مجموع 5 میلیارد و 919 میلیون و 480 هزار و 564 کیلوگرم گندم از 15 کشور دنیا وارد کرده است که در این میان سوئیس، کانادا و ایالات متحده آمریکا به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند.

بر این اساس، سوئیس با صادرات 1 میلیارد و 506 میلیون کیلوگرمی به ارزش 532 میلیون و 323 هزار و 980 دلار در رتبه اول، کانادا با صادرات 1 میلیون و 378 میلیون کیلوگرمی به ارزش 511 میلیون و 555 هزار و 411 دلار در رتبه دوم و ایالات متحده آمریکا با صادرات 904 میلیون و 794 هزار کیلوگرمی به ارزش 356 میلیون و 220 هزار و 166 دلار در رتبه سوم قرار گرفته اند.

همچنین آلمان، روسیه، فرانسه، قزاقستان، اتریش، آرژانتین، استرالیا و امارات متحده عربی، انگلیس، لبنان، ازبکستان و ترکیه از جمله دیگر کشورهایی هستند که ایران مبادرت به انجام واردات گندم از آنها کرده است.

در سال گذشته از آلمان 826 میلیون و 23 هزار و 577 کیلوگرم گندم به ارزش 268 میلیون و 103 هزار و 898 دلار گندم وارد شده است. فدراسیون روسیه نیز 213 میلیون و 103 هزار و 465 کیلوگرم گندم به ایران صادر کرده که ارزش آن معادل 77 میلیون و 265 هزار و 110 دلار است.

در این میان فرانسه و قزاقستان نیز به ترتیب 195 میلیون و 980 هزار و 458 کیلوگرم و 169 میلیون و 451 هزار و 650 کیلوگرم گندم به ایران صادر کرده اند، ضمن اینکه ارزش دلاری این میزان از واردات از دو کشور مذکور به ترتیب 76 میلیون و 143 هزار و 613 دلار و 62 میلیون و 919 هزار و 544 دلار بوده است.

از سوی دیگر، اتریش نیز یکی دیگر از کشورهایی است که 164 میلیون و 173 هزار و 231 کیلوگرم گندم به ارزش 58 میلیون و 453 هزار و 781 دلار گندم به ایران صادر کرده است.

آرژانتین، استرالیا و امارات متحده عربی نیز به ترتیب با صدور 249 میلیون و 48 هزار و 310 کیلوگرم، 16 میلیون و 401 هزار و 240 کیلوگرم و 71 میلیون و 865 هزار و 74 کیلوگرم از جمله دیگر کشورهای صادرکننده گندم به ایران هستند که به ترتیب دارای ارزش دلاری 51 میلیون و 867 هزار و 36 دلار، 26 میلیون و 757 هزار و 688 دلار و 24 میلیون و 676 هزار و 153 دلار است.

به گزارش مهر، 60 میلیون و 500 هزار کیلوگرم گندم به ارزش 23 میلیون و 24 هزار و 412 دلار از انگلیس، 62 میلیون و 840 هزار و 200 کیلوگرم به ارزش 14 میلیون و 771 هزار و 539 دلار از لبنان، 21 هزار و 918 کیلوگرم به ارزش 8 هزار و 261 دلار از ازبکستان و 11 هزار و 835 کیلوگرم به ارزش 890 دلار از ترکیه به دلیل خشکسالی به کشورمان وارد شده است.

در همین حال، مجید پارسانیا معاون وزیر بازرگانی در گفتگو با مهر با اشاره به خشکسالی هایی که سال آتی نیز کشور را در بر خواهد گرفت، گفته است: براساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت بازرگانی قرار است در سال 88 نیز گندم وارد کند.