خرید شال ياهو و مايكروسافت پشت ميز مذاكره

دو شركت ياهو و مايكروسافت كه سال گذشته خبرهاي زيادي در مورد احتمال ادغامشان مطرح شده بود براي چندمين بار پشت ميز مذاكره مي نشينند.

به گزارش فارس به نقل از نيويورك تايمز، قرار است دو طرف در موردهمكاري هاي مشترك در حوزه تبليغات آنلاين با يكديگر به بحث بنشينند.
كارول بارتز رييس جديد ياهو هفته قبل با استيو بالمر رييس شركت مايكروسافت ديدار كرده بود تا در اين مورد و ديگر مسائل مذاكره كنند. البته محتواي اين مذاكرات كماكان محرمانه باقي مانده است.

گفته مي شود مايكروسافت قصد دارد آگهي هاي حاصل از جستجو را براي ياهو به فروش برساند و ياهو در مقابل خدمات تبليغاتي ديگري را براي مايكروسافت انجام دهد.

دو شركت هنوز رسما اطلاعات خاصي را در اين زمينه در اختيار رسانه ها قرار نداده اند و انتظار مي رود ظرف چند هفته آينده و پس از انجام مذاكرات جزييات بيشتري اعلام گردد.