خرید شال شكايت برق شيراز از مدير كل فارس

باشگاه برق شيراز به زودي از مديركل تربيت بدني فارس شكايت خواهد كرد.

به گزارش فارس، نشست خبري رشيد خدابخش در شيراز در ارتباط با صحبت هاي انتقادي رسول فلاح عليه او و اداره كل تربيت بدني استان فارس بي حاشيه نبوده است و وي در جريان اين نشست در اقدامي عجيب و بي سابقه با پخش صداي ضبط شده صحبت هاي رسول فلاح كه در يكي از جلسات هيات مديره اين باشگاه انجام شده تعجب حاضران را بر انگيخت.

اين اقدام مدير كل تربيت بدني استان فارس واكنش مسئولان باشگاه را بر انگيخته است و قصد دارند بعد از بازي اين تيم مقابل ذوب آهن از طريق مسئولان استاني از خدابخش بابت پخش صحبت هاي خصوصي هيات مديره شكايت كنند.

مشاور حقوقي باشگاه برق در حال تكميل كردن اين پرونده است.