خرید شال ساختمان 3 طبقه مقابل چشم ساکنان فرو ریخت

ساختمان سه طبقه به دلیل شمع بندى نامناسب و رعایت نکردن اصول ایمنى از سوى سازندگان ساختمان در حال ساخت مجاور فرو ریخت.

به گزارش “ایران”، ساعت 9:30 صبح دیروز، ساکنان ساختمانى در خیابان مجیدیه شمالى با شنیدن صداى هولناک ریزش بخشى از دیوار سراسیمه خود را به کوچه رساندند. چند لحظه بعد نیز ساختمان مقابل چشمان حیرت‌زده اهالى و همسایه‌ها به یکباره فرو ریخت. دقایقى بعد هم ماموران سازمان آتش نشانان نیز با حضور در محل حادثه به بررسى علت حادثه پرداختند.

یکى از ساکنان ساختمان در این باره گفت: در این ساختمان ۳۰ تن سکونت داشتند که هنگام وقوع حادثه فقط ۱۰ تن از آنها حضور داشتند که خوشبختانه با خروج به‌موقع از مرگ نجات یافتند.