خرید شال رضازاده: بركناري دايي اتفاق طبيعي است

عضو هيات مديره باشگاه سايپا گفت: بركناري دايي از تيم ملي فوتبال يك اتفاق طبيعي است با اين حال معتقدم شان ورزشكاران بايد حفظ شود.

حسين رضازاده در گفت و گو با فارس در مورد بركناري علي دايي از سرمربيگري تيم ملي عنوان كرد: اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نداده است. اين مسايل در ورزش حرفه اي طبيعي است اما آنچه را كه نبايد فراموش كنيم اين است كه شان و منزلت ورزشكاران كه براي كشور افتخار آفريني مي كنند بايد حفظ شود.

قهرمان سابق وزنه برداري جهان اظهار داشت: ورزشكاران چه در زمان قهرماني و چه در زماني كه مربي يا مدير مي شوند براي سربلندي و افتخار كشور و شاد كردن دل مردم تلاش مي كنند بنابراين بايد حرمت آنها را نگاه داريم. دايي با سر و دنده شكسته براي تيم ملي بازي كرده و باعث شادي مردم شده اما اين اتفاق ها در ورزش و به ويژه فوتبال طبيعي است.

عضو هيات مديره باشگاه سايپادر مورد وضعيت محمد مايلي كهن در اين تيم گفت: هفته آينده با تشكيل جلسه هيات مديره در باشگاه در مورد وضعيت محمد مايلي كهن تصميم گيري خواهد شد. در حال حاضر من نمي توانم در اين مورد نظري بدهم زيرا هيات مديره باشگاه 7 نفره است و بايد در جلسه از تمام اعضا نظر خواهي شود.

رضازاده در مورد اينكه آيا علي دايي همچنان عضو هيات مديره باشگاه است يا نه و چرا در جلسات گذشته شركت نمي كرد؛ خاطرنشان كرد: ايشان همچنان يكي از اعضاي هيات مديره هستند و به دليل اينكه در گذشته سرمربي تيم ملي بود فرصت كمتري داشت تا در جلسات شركت كند اما از اين پس در صورتي كه در ايران باشد و به مسافرت خارج از كشور نرفته باشد حتما در جلسات حاضر خواهد شد.