خرید شال دادكان:مصاحبه‌اي در مورد فدراسيون و مايلي‌كهن نكرده‌ام

محمد دادكان اظهارات منتشره شده به نقل از وي در خصوص فدراسيون فوتبال و تيم ملي را تكذيب كرد.

رييس پيشين فدراسيون فوتبال در تماسي با ايسنا، اظهار كرد: امروز در يكي از سايت‌هاي خبري گفت‌وگويي به نقل از من در خصوص تيم ملي فوتبال، محمد مايلي كهن و فدراسيون فوتبال منتشر شده است كه اين گفت‌وگو را تكذيب مي‌كنم. من هيچ گفت‌وگويي با خبرنگاري انجام ندادم و هرگونه مطلبي در اين زمينه را رد مي‌كنم.

وي گفت: اميدوارم تيم ملي فوتبال به جام جهاني صعود كند تا دل مردم شاد شود.