خرید شال بیمه رایگان 22 میلیون روستایی

وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: به 22 میلیون نفر از روستاییان و عشایر ، رایگان ، بیمه درمانی تعلق گرفت.

به گزارش شبکه خبر ، دكتر مصری افزود: رانندگان و خادمان مساجد نیز ، در سال گذشته بیمه شدند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: امسال هم كارگران ساختمانی و شاغلان صنایع دستی، بیمه تامین اجتماعی می شوند.