خرید شال یک مقام ارشد در تماس با مدیران دوشغله:استعفاء ندهید، پشت‏تان هستیم!

در حالی که در روزهای اخیر فشار سازمان بازرسی برای اجرای قانون دوشغله‏ها در حوزه ورزشی افزایش یافته و سازمان بازرسی کل کشور که در وحله نخست، اجرای این قانون در حوزه مدیران ارشد ورزرشی را مورد توجه قرار داده، یکی از مقامات ارشد مرتبط که خود نیز مشمول این قانون می‏شود، در تماس با برخی مدیران دوشغله، از آنها خواست تا از استعفاء یکی از دو شغل‏شان پرهیز کنند.به گزارش خبرنگار ورزشی ، پس از پایان مهلت در نظر گرفته شده، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‏ای به مدیران دوشغله‏ها از آنها خواست تا استعفاءشان را ارائه کنند و یکی از دو کرسی دولتی که در حال حاضر با توجیهات غیرقابل قبول در اختیار دارند، واگذار کنند.برخی مدیران و اعضاء هیات رئیسه فدراسیون‏های ورزشی در خارج از حوزه ورزش مناصبی در اختیار داشتند که حفظ این مناصب برایشان امری حیاتی تلقی می‏شد، با دریافت نامه سازمان بازرسی استعفاءنامه شان را به مقامات بالانر ارجاع دادند که هنوز با اکثر این استعفاء ها موافقت نشده است.در همین هنگامه یکی از مقام ارشد که از فراگیر شدن این استعفاء‏ها و تنها ماندن در دسته دوشغله‏ها به داشت احساس خطر کرده بود، شخصاً در تماس‏هایی با برخی از مدیران دوشغله‏ که استعفاء نداده اند، با این ادبیات که “استعفاء ندهید، شخصاً پشت‏تان هستیم”، خواستار مقاومت این مدیران شده‏اند تا یکپارچگی سطح اول دوشغله‏ها برابر خواست قانونی سازمان بازرسی حفظ شود.در همین چهارچوب مقرر شده همچنان گفت‏وگویی به تناوب توسط برخی مدیران در حمایت از دوشغله‏ها انجام شده و به بیان دوباره این مسئله که این تعداد به چند ده هزار نفر می‏رسند، ایجاد بار امنیتی برای حذف دوشغله‏ها(!) و همچنین دستاوردهای این مدیران پرداخته شود و از سویی دیگر جریانی رسانه‏ای با همکاری برخی اشخاص، بازیهای کشورهای اسلامی را آنچنان دارای وسعت و گستره ملی بخواند که حذف مدیران دوشغله منجر به برگزاری ناقص آن می‏شود، حال آنکه برگزاری این سبک رویدادهای بین‏المللی ورزش هرگز متکی بر یک مدیر یا یک گروه نبوده است.

از سویی دیگر منابع آگاه از تلاش عده‏ای برای جلب حمایت یکی از روحانیان مطرح که سابقاً رئیس یکی از قوای سه‏گانه بوده از طریق برادرش که شامل این قانون می‏‏شود، خبر می‏دهند تا این چهره روحانی سیاسی برای رفع دغدغه مدیران دوشغله و گذشت سازمان بازرسی از این تخلف قانونی -به زعم این دستگاه نظارتی- میان این عده و آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه واسطه شود که با توجه به اظهارات کنایه‏آمیز و نیش‏دار یکی از مقامات ارشد اجرایی کشور در خصوص این روحانی، بعید به نظر می‏رسد، شاهد حمایت وی از مدیران دوشغله باشیم.با این حال برخی تحلیل‏گران برگزاری انتخابات را در برخی فدراسیون‏ها که کاندیدای آنها شامل قانون دوشغله‏ها می‏شوند، به منزله رفع این موانع و پایان پیگیری سازمان بازرسی کل کشور می‏خوانند که در صورت عدم مقاومت سازمان بازرسی برابر برگزاری مجامع انتخاباتی این فدراسیون‏ها و انتخاب این اشخاص دوشغله‏ها برای چهار سال آتی می‏توان، این تحلیل را تایید کرد.