خرید شال مخترع ایرانی و مدال طلای اختراعات ژنو

جوان مخترع سمنانی مدال طلا و جایزه ویژه مسابقات بین المللی اختراعات ژنو را از آن خود کرد.

به گزارش واحد مركزی خبر، در سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی اختراعات ژنو تیم های 40 کشور جهان بیش از هزار طرح ارائه دادند که کشور ایران مقام اول تیمی این رقابت ها را کسب کرد.

محمد مونسان با طرح زیردریایی بدون سیستم رانش خود در سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی اخترعات ژنو مدال طلای مسابقات و مدال طلای ویژه وزارت علوم روسیه را دریافت کرد.

به گفته این جوان مخترع زیردریایی بدون سیستم رانش نمونه خارجی ندارد و دارای کاربردهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است.

محمد مونسان برای ساخت اختراع خود یکسال وقت و 200 میلیون ریال هزینه کرده است.

طرح زیردریایی بدون سیستم رانش چهارمین اختراع محمد مونسان است که به شماره 53574 در شرکت ثبت مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده است.

این مخترع جوان مولف 5 کتاب نیز هست.

این مسابقات دوازدهم تا شانزدهم فروردین امسال برگزار شد.