خرید شال قيمت خودرو در بازار، كمي افزايش يافت

اين هفته و در پي تعطيلات نوروزي، قيمت خودرو در بازار با كمي افزايش همراه بود.

به گزارش ايسنا، اين افزايش براي خودروهاي بالاي 15 ميليون تومان بيشتر مشاهده شده است.

يك فعال بازار خودرو درخصوص شرايط فعلي بازار گفت: بازار خودرو در روزهاي پاياني سال گذشته با يك ركود استثنايي همراه بود، ولي امسال اين ركود هنوز تا حدودي ادامه داشته كه به نظر با توجه به اقتضاي فصل، اين ركود كمي طبيعي به نظر مي‌رسد.

وي با اشاره به اين‌كه قيمت‌ها درحال حاضر تقريبا همان قيمت‌هاي روزهاي پاياني سال گذشته است، ياد آور شد: روزهاي آينده نيز قيمت‌ خودروها افزايش نخواهد يافت، چرا كه تقاضا در همين حدود فعلي باقي خواهد ماند و از طرفي به دليل اين كه كارخانه‌ها قيمت‌هاي خود را كاهش نمي‌دهند، اين قيمت‌ها در بازار نيز كاهش نخواهد داشت.

پورحسني تاكيد كرد: تا زماني كه بازار خودرو يك بازار انحصاري است و تا زماني كه قيمت خودرو از سوي خودروسازان كاهش نيابد، بحران جهاني نيز نمي‌تواند تاثير خاص خود را روي اين بازار داشته باشد؛ چرا كه تاثير اين بحران در فروش خودرو 35 درصد بوده و اين تاثير بر روي بازار ايران فقط 5 درصد است و در واقع خودروهاي وارداتي بيشتر تحت تاثير بوده‌اند.

به گزارش ايسنا، باتوجه به تاثير كم خودروهاي زير 15 ميليون از شرايط ركودي بازار، قيمت آن‌ها نوسان چنداني نداشت. به عنوان مثال پرايد صباي بنزيني با قيمتي معادل هفت ميليون و 800 هزار تومان در مدل پايه به فروش رفت. قيمت مدل دوگانه سوز اين خودرو نيز به هشت ميليون و 350 هزار تومان رسيده است. اين خودرو در مدل متاليك حدود 8.5 ميليون تومان معامله مي‌شود. همچنين پرايد 141 حدود هشت ميليون تومان و پرايد 132 حدود 100 هزار تومان بيشتر نسبت به 141 به فروش رفته است.

سمند معمولي نيز كه تقريبا مي‌توان گفت ديگر توليدي ندارد، حدود 13 ميليون و 200 هزار تومان فروخته مي‌شود. سمند LX سال و سورن نيز به ترتيب 15 ميليون و 200 هزار تومان و 16 ميليون و 800 هزار تومان فروخته شده‌اند.

پژو روآ نيز درمدل‌هاي بنزيني و دوگانه سوز به ترتيب هشت ميليون و 400 هزار تومان و هشت ميليون و 750 هزار تومان معامله شده است.

پژو 405 نيز 13 ميليون و 200 هزار تومان در مدل بنزيني و 13 ميليون و 600 هزار تومان درمدل دو گانه‌سوز به فروش رفته است.

ريو هم با كمي كاهش قيمت نسبت به هفته گذشته 13 ميليون و 150 هزار تومان فروش رفت.

بازار پژو 206 هم تقريبا دست نخورده باقي ماند. اين خودرودر مدل هاچ بك تيپ 2 حدود 13 ميليون و 800 هزار تومان فروخته شده و در مدل تيپ 6 نيز حدود 18.5 ميليون تومان معامله شده است.

اما به گفته فعالان بازار، مدل‌هاي صندوق دار اين خودرو با كاهش توليد كارخانه‌اي مواجه بوده است. در مدل V20 اين خودرو 14 ميليون و 400 هزار تومان و در مدل V9 به دليل محدوديت توليد با كمي افزايش قيمت 19 ميليون و 300 هزار تومان معامله شده است.

پژو پارس درمدل بنزيني معمولي 17 ميليون و 250 هزار تومان معامله و مدل ELX اين خودرو نيز 23.5 ميليون تومان فروخته شد. ماكسيما نيز هم چنان با قيمت‌هاي كارخانه اي خود يعني 39 ميليون 850 هزار تومان در مدل اتوماتيك و 35.5 ميليون در مدل دنده‌اي معامله شد.