خرید شال تکمیل آخرين حلقه‌ چرخه‌ سوخت هسته‌اي كشور

با حضور محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور كشورمان در كارخانه‌ توليد سوخت هسته‌يي اصفهان، FMP آخرين حلقه‌ چرخه‌ سوخت هسته‌اي كشور كامل شد.

به گزارش فارس، با حضور محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور كشورمان در كارخانه‌ توليد سوخت هسته‌اي اصفهان، اولين مجتمع سوخت راكتور 40 مگاواتي اراك بهره‌برداري شد.

رئيس جمهور قرار است تا دقايقي ديگر در مراسم روز ملي فناوري هسته‌اي سخنراني و خبرهاي خوش هسته‌اي اعلام كند.