خرید شال تعویق زمان سربازی دانش‌آموزان ودانشجویان

رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن تشریح جزئیات طرح افزایش معافیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان که به تازگی در این کمیسیون به تصویب رسیده گفت: بر اساس این طرح دانش‌آموزان پسر که دیپلم گرفته‌اند می‌توانند برای ادامه تحصیل در خارج کشور اقدام کنند.علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس طرحی که کمیسیون اصلی آن در مجلس، کمیسیون امنیت ملی است و به تازگی به تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز رسیده است، مدت زمان معافیعت تحصیلی برای دانش آموزانی که دیپلم گرفته اند و دانشجویان در تمامی مقاطع در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی تغییر می کند.دانش آموزان پس از دریافت دیپلم تا دو سال می توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوندوی با اشاره به جزئیات طرح اظهار داشت: دانش آموزانی که دیپلم می گیرند می توانند تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل نیز اگر در کنکور شرکت می کنند و قبول نمی شوند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره دبیرستان پیش از گذراندن سربازی در خارج کشوررئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین بر اساس این طرح دانش آموزان پسری که دیپلم گرفته اند در صورت اخذ پذیرش از مراکز آموزش عالی مورد تأیید کشور در خارج و دارا بودن شرایط عمومی می توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اقدام کنند.وی اضافه کرد: در حال حاضر اگر دانش آموزی دیپلم بگیرد و در کنکور نیز قبول نشود، باید سربازی برود و اجازه خروج از کشور را ندارد همین موضوع باعث می شود خانواده این دانش آموزان آنها را قبل از سن 15 یا 16 سالگی به خارج از کشور بفرستند این در حالی است که مراکز آموزش عالی در کشور ظرفیت خود را برای پذیرش هر چه بیشتر دانشجو افزایش داده اند.رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: از سوی دیگر دانش آموزان در سنین 15 یا 16 سالگی نیاز دارند که با فرهنگ کشور خود بیشتر آشنا شوند و بهتر است اعزام به دانشگاههای خارج از کشور پس از سن 18 سالگی اتفاق بافتد.میزان معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلیوی با اشاره به بخش دیگری از این طرح که برای دانشجویان در کمیسیون آموزش به تصویب رسیده است به مهر گفت: بر اساس این طرح، معافیت تحصیلی در نظر گرفته شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته 5/5 سال، برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال است.عباسپور اضافه کرد: دانشجویان دکتری حرفه ای و دانشجویان دکتری تخصصی نیز بر اساس این طرح در صورت تصویب در مجلس، به ترتیب مشمول 8 و 4 تا 6 سال معافیت تحصیلی می شوند.امکان تمدید معافیت تحصیلی تا یک سال برای دانشجویان دارای مشکل مانند بیماری وجود داردوی ادامه داد: علاوه بر این دانشگاه نیز می تواند از طریق کمیسیون موارد خاص در صورت وجود مشکلی مانند بیماری تا یک سال دیگر نیز معافیت تحصیلی را برای دانشجو تمدید کند.رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با کمیسیون امنیت ملی نیز در میان گذاشته می شود. مسئولین نظام وظیفه نیز در بسیاری از موارد این طرح نقطه نظرات مشترکی با کمیسیون آموزش دارند اما طرح باید به تأیید نهایی کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی و برای تبدیل شدن به قانون به تصویب صحن علنی مجلس برسد.وی ابراز امیدواری کرد این طرح طی یکی دو هفته آینده به کمیسیون امنیت ملی فرستاده شود و تا شروع سال تحصیلی آینده به تصویب مجلس برسد.