خرید شال برنامه‌های بیست و سومین کنگرهAFC

در روزهای 18 و 19 اردیبهشت ماه نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال در آسیا دور هم جمع می شوند تا در بیست و سومین کنگره AFC درباره موضوعات مختلف فوتبال بزرگترین قاره جهان بحث و تصمیم گیری کنند.

به گزارش نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، افتتاحیه کنگره AFC روز 17 اردیبهشت با ضیافت شام در هتل “مریوت” کوالالامپور برگزار می شود. محمد بن همام پیش از صحبت‌های سپ بلاتر رئیس فیفا با سخنرانی خود مراسم را شروع می کند. پس از آن دنی جردن، مدیر ارشد اجرایی کمیته برگزاری جام جهانی آخرین وضعیت و پیشرفت‌های انجام شده برای جام جهانی 2010 را تشریح خواهد کرد.

مجمع کنفدراسیون فوتبال آسیا در روز 8 می (18 اردیبهشت) در هتل “مندرین” برگزار می شود. در این جلسه در خصوص ایجاد تغییرات در اساسنامه بحث و گفتگو می شود و در ادامه آن انتخابات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمیته اجرایی فیفا برگزار خواهد شد.

در مجمع کنفدراسیون فوتبال آسیا طبق معمول از نفراتی که خدمات ارزنده‌ای برای فوتبال آسیا داشته اند قدردانی می شود. در این مراسم به چندین نفر مدال خدمات اهدا خواهد شد.

در جلسه مجمع همچنین گزارش فعالیت‌های AFC از تاریخ آخرین جلسه مجمع در سال 2007 تا به حال ارائه می شود. این گزارش از طرف دبیرکل AFC خواهد بود و اهم فعالیت‌های کمیته‌های مختلف را شامل می شود. همچنین گزارش مالی (2007 – 2008)، گزارش ممیز خارج از کنفدراسیون، گزارش مدیر کمیته ممیزی داخلی کنفدراسیون و بودجه دوره چهار سال بعد (2009 – 2012) ارائه خواهد شد.

انتخابات بخش دیگری از دستور جلسه مجمع خواهد بود. در این بخش برای یک صندلی کمیته اجرایی فیفا، سه صندلی کمیته اجرایی AFC برای بانوان و نایب رئیسی AFC در این بخش رای گیری خواهد شد.