خرید شال آقازاده: نصب 7 هزار سانتريفيوژ در نطنز

رئيس سازمان انرژي اتمي با اعلام نصب حدود هفت هزار دستگاه سانتريفيوژ در
نطنز، گفت: طي برنامه پنج ساله اين تعداد به 50 هزار دستگاه خواهد رسيد.

به گزارش «»، غلامرضا آقازاده عصر امروز پنجشنبه در آيين بزرگداشت
روز ملي فناوري هسته‌اي با اعلام اين مطلب گفت: تاكنون حدود هفت هزار
دستگاه سانتريفيوژ در نطنز نصب شده كه طي برنامه پنج ساله به 50 هزار
دستگاه خواهد رسيد.
وي همچنين افزود: پژوهشگران سازمان انرژي اتمي وارد مرحله جديدي از دستيابي به دانش فني مربوط به غني‌سازي اورانيوم شده‌اند.

رئيس سازمان انرژي اتمي اظهار داشت: امروز توانسته‌ايم به توليد
ماشين‌هايي بپردازيم كه sw آنها به 5 تا 6 مي‌رسد كه جزييات آن بعدا اعلام
خواهد شد.