خرید شال ستاره‏اي که به طلاق رسيد!

ماجرا از آنجايي آغاز شد که “ستاره مورد نظر ما”در اوج” ستاره بودن “قرار داشت. آن روزها او جوان تر بود و مشکلات”خاص” زندگي ستاره ها آنچنان که بايد گريبانگيرش نبود.

به نوشته ابتکار، ستاره داستان ما اما استارت عاشق شدنش را در زعفرانيه زدو عاشق زني شد که نزديک به دو دهه از خودش بزرگتر بود و آن زن پسري داشت هم سن و سال و قدوبالاي خودش!با وجود مخالفت هاي خانواده هاي دو طرف اما، اين ازدواج سر گرفت و ستاره جنجالي ما به خانه بخت رفت.

دردسر اول اين فوتباليست حضور پسري 20ساله بود که با مادرش زندگي مي کرد و حالا به نوعي ستاره داستان ما نقش پدر اين پسر را ايفا مي کرد،چه حتي يک بار پسر با شيئي به نام پاره آجرسر پدرجديد را نشانه رفت و او را راهي بيمارستان کرد.

اين داستان زندگي اما همانگونه که پيش بيني مي شد آنچنان دوامي نيافت تا به سه سال نگذشته بنا به اخلاق “خاص” فوتباليست مورد نظر قصه ما و شب نشيني ها و… کاسه صبر همسر محترمه لبريز شود و تصميم به جدايي از شوهر معروف خود بگيرد.

حتي همسر اين فوتباليست در برهه اي از زمان،او را به دليل رفتارو اخلاقي که ذکر آن رفت از خانه بيرون کرد و نزديک به يک ماه او را به خانه راه نداد تا ستاره داستان ما مجبور شود اين مدت را در کنار همبازيان مجردش سپري کند.فوتباليست مورد نظر ما که البته خود به جدايي رضايت داشت و نمي توانست در دوره معروفيت و “مشهوريت”! محصور خانواده و همسرش باشد و اين کار منافات بسياري باخوش گذراني هاي او داشت، خيلي سريع کارهاي قانوني را انجام داد و از همسرش جدا شد.

همسر زرنگ فوتباليست اما بيکار ننشست و تصميم گرفت او را گوش مالي جانانه اي بدهد.اين شد که تمام مدارک جناب… از قبيل پاسپورت،شناسنامه،کارت ملي،گواهينامه و… رانزد خود نگه داشت و تا مدتها پس از جدايي تحويل همسر سابقش نداد تا او نتواند به همراه تيمش در مسابقات برون مرزي شرکت کند و حتي چندين بار به دليل نداشتن گواهينامه جريمه شود. و چک هايش را نيز دوستانش پاس کنند.

به هر حال داستان واقعي زندگي فوتباليست ما همچنان ادامه دارد و او ظاهرا ديگر قصد هم ندارد تا سن 40 سالگي ازدواج کند.

اين داستان شايد حکايت واقعي برخي ديگر از فوتباليست هاي مطرح ما باشد.آنهايي که پس از رسيدن به شهرت به همه چيز پشت مي کنند.

اگر متاهل هستند همسران خود را طلاق مي دهند تا مبادا کلاس کارشان پايين باشد و زندگي جديد و همسر جديد اختيار مي کنند و آنهايي که مجردند مي شوند مانند آن فوتباليست مطرحي که در خانه هاي فساد يافت شد.

بازيکني که همه شما با نام او آشنا هستيد و نيازي به نام بردن او نيست.کاش برخي فوتباليست هاي ما زندگي سالم امثال پيرواني ها، باقري ها،گل محمدي ها،ابطحي ها،دايي ها و…را مد نظر قرار دهند و فريب زرق و برق اين چند روز را نخورند تا مانند آقاي “ب” معتاد به مواد مخدر نشوند و يا مانند آقاي “م” خانواده اش را فراري ندهند.آري کاش بعضي فوتباليستهاي ما مي دانستند پهلوانان ماندني هستند نه قهرمانان. امثال تختي ها مي مانند نه امثال… .