خرید شال تکذیب انتقال پاس‌همدان به تهران

روابط عمومي هيات فوتبال همدان با انتشار اطلاعيه‌اي موضوع انتقال باشگاه پاس همدان به تهران را تکذيب کرد.در اين اطلاعيه آمده است: پيرو اخبار منتشرشده در برخي جرايد و خبرگزاري‌ها لازم است موارد ذيل جهت تنوير افکار عمومي انعکاس داده شود.

اين هيات اخبار انتشار يافته در نشريات مبني بر جابه جايي مجدد باشگاه پاس همدان به شهر تهران را تکذيب کرده و ماهيت اين اخبار را در جهت تشويش اذهان عمومي مي داند.

همچنين قابل تامل است تيم فوتبال پاس همدان با عنايت مقام معظم رهبري به شهداي هشت سال دفاع مقدس اين استان اهدا شده و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي کشور با يک برنامه‌ريزي‌ ويژه و هدفمند به استان همدان انتقال پيدا کرد.