خرید شال آيت الله صانعی: این انقلاب نیامده که نان را گران کند

آیت‌الله العظمي صانعی كه میرحسین موسوی را به حضور پذيرفتند، با انتقاد از وضعیت اقتصادی جامعه گفت كه امروز گرانی مردم را بیچاره کرده است.
به گزارش “كلمه” آيت الله صانعي در سخنان خود با اشاره به گراني و تورم موجود در جامعه فرمودند: «گراني امروز دارد ملت را بيچاره ميکند و اگرچه در پرتو انقلاب امام، اين نظام خدمات قابل توجهي به مردم کرده و مردم به سمت رفاه مي روند، اما توجه داشته باشيد که ما جمهوري اسلامي نياورديم که نان را گران کنيم، جمهوري اسلامي آمد تا توليد را زياد کند و مملكت را خودکفا کند، اين خلاف نظر اسلام است که مردم را گدا بار بياوريم و مردم را زير دست خود قرار دهيم».

ايشان با بيان اينکه کمک به مردم در موارد خاص و ضروري است، فرمودند: «چرا در حالي که در مملکت کارشناسان خبره اقتصادي و برجسته اي وجود دارد، ما بياييم کار را بدون نظر آنها انجام بدهيم و بعد داخل آن بمانيم و نتوانيم آن را حل کنيم».
آيت الله صانعي افزودند : «نمي گويم سوء نيتي وجود دارد، اما گراني را بايد با فکر و نظر كارشناسان حل کرد».
ايشان در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به خطر رواج تحجر گرايي و آسيب هاي جدياي كه از جانب آن، متوجه نظام و انقلاب مي شود فرمودند: «همگان وظيفه داريم جلوي تحجرگرايي و عوام فريبي را بگيريم عوام فريبي اي كه امام را به خانه برد و به انزوا مي كشاند و اجازه نمي داد امام به عنوان يك فقيه به جامعه آن روز شناسانده شود و آن گونه به امام حمله مي كردند كه اگر نبود حمايت هاي همسر امام از اين مرد بزرگ، نمي دانم كه آيا امام (سلام الله عليه) مي توانست حركت خود را ادامه بدهد يا خير؟»
اين مرجع عالي قدر هم چنين در ادامه با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آتي خطاب به مهندس موسوي فرمودند: «مسائل و مشكلات را شفاف با مردم در ميان بگذاريد؛ چرا كه همه چيز در اين نظام از آنِ مردم است و مردم صاحب اختيارند و ميزان هم رأي ملت است و هيچ فرد و مقامي در اين مملكت و نظام بدون رأي مردم، نه تنها مقبوليت ندارد بلكه مشروعيت الهي ندارد و تصرفات او حرام است».
آيت الله صانعي افزودند: «جمهوري يعني توده مردم و اين توده بايد در صحنه باشد و مسئولان نظام وظيفه دارند كه از آراي مردم صيانت نمايند؛ چرا كه آراي مردم امانت است».
ايشان با بيان حديثي از امام سجاد (عليه السلام) كه مي فرمايند: «خداوند همه گناهان را مي آمرزد جز ترك تقيه و تضييع حقوق مردم » فرمودند: «آراي مردم حقوق مردم است و بايد حفظ شود».
 وي با بيان اين كه اختلاف سليقه ها را نبايد پاي اصل نظام گذاشت فرمودند: «اين نظام پايه هايش اين قدر محكم است كه اگر همه قدرت ها هم جمع شوند، نمي توانند آسيب بزنند كما اين كه در زمان امام نتوانستند، بايد ظرفيت ها را بالا برد، اين چه تفكري است كه تا يكي سخني مي گويد، مي گويند عليه امنيت حرف زده است، مگر امنيت مملكت بازيچه است كه با حرف بنده و امثال بنده و صدها روزنامه و مجله بخواهد از بين برود؟ لذا معتقدم به جاي اين كه برخي جرم هاي كوچك را بزرگ كنيم، بهتر است ظرفيت ها را بالا ببريم».
ايشان در پايان فرموند:«خدا با همه آن هايي است که به حسب وظيفه كار مي كنند».