خرید شال مهاجراني: اصلا اسمي از قطبي براي هدايت تيم ملي نبود

سرمربي اسبق تيم ملي فوتبال گفت: اسمي از قطبي مطرح نشد كه بخواهيم در مورد مربيگري‌اش حرفي زده باشيم.

حشمت مهاجراني در گفت و گو با فارس، درباره انتخاب محمد مايلي كهن و نظرش درباره اين انتخاب، اظهار داشت: در جلسه كميته فني بحث هاي مختلفي داشتيم. در نهايت، تصميم گيرنده مسئولان فدراسيون بودند. اكنون زمان حمايت از مايلي كهن است و همه بايد حامي او باشيم.

وي افزود: او خود هم بازيكن تيم ملي بوده و هم سابقه مربيگري در تيم را دارد. در اين شرايط مي تواند به تيم ملي كمك كند.

مهاجراني در پاسخ به اينكه گفته مي شود با انتخاب مايلي كهن همكاري او با فدراسيون ابهام دارد، عنوان كرد: بعد از 30 سال كه به فوتبال ايران بازگشتم، قصدم اين بوده و هست كه تجربيات خود را در اختيار فوتبال كشورم بگذارم. اكنون هم مي‌خواهم با تمام وجود از تيم ملي حمايت كنم.

سرمربي اسبق تيم ملي در مورد اينكه فدراسيون در انتخاب سرمربي تيم ملي نظرات اعضاي كميته فني را ناديده گرفته است، گفت: اينطور نيست. در كميته فني از سه طيف مربي صحبت كرديم و خصوصياتي كه سرمربي در اين شرايط بايد داشته باشد را گفتيم. تصميم نهايي را بايد فدراسيون مي‌گرفت. در اين جلسات نه بد كسي را گفتم و نه از كسي حمايت كردم.

مهاجراني در پاسخ به اظهار نظر قطبي كه فكر مي كند مهاجراني و ياوري مخالف حضورش در تيم ملي بودند، گفت: نمي دانم چرا چنين حرفي زده است. من و ياوري كاره اي نبوديم كه بخواهيم مخالف باشيم يا موافق. اصلا اسمي از قطبي مطرح نشد كه بخواهيم در موردش حرفي زده باشيم.