خرید شال غسل تعمید با نوشابه در کلیسای اسلو

در منطقه ای از اوسلو در حین مراسم غسل تعمید به جای آب مقدس از نوشابه لیمویی استفاده شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، دما در این منطقه بسیار کاهش یافته و آب یخ زده بود. به همین دلیل در مراسم از نوشابه لیمویی استفاده شد. بنابر همین گزارش قرار بود که در مراسم جشن یک کودک نیز غسل تعمید داده شود که برای این کار به جای آب مقدس از نوشابه لیمویی استفاده شد. کشیش شهر استورد که در فاصله 150 مایلی غرب اسلو قرار دارد پس از غسل به والدین کودک در مورد نوشابه لیمویی گفت: به دلیل سرمای شدید آب یخ زده بود و  همین دلیل باعث شد تا از نوشابه استفاده برای مراسم غسل استفاده شود. اما به دلیل اینکه نوشابه لیمویی بوی خاصی می داد که با آب متفاوت بود برخی از شرکت کنندگان در مراسم موضوع را فهمیدند. موضوع به روزنامه ها کشیده شده است اما به گفته کشیش هیچ خطایی به جز عدم استفاده از آب مقدس در این مراسم صورت نگرفته است.