خرید شال علي‏آبادي و افشارزاده کنار دانماركی‏ها

اعضاي هيات اجرايي کميته ملي المپيک در اولين نشست سال جاري خود (هفدهمين نشست) در خصوص نحوه انتخاب مربيان تيم هاي ملي و تعيين وضعيت اعزام تيم ملي کيک بوکسينک به بازيهاي آسيايي ورزشهاي رزمي بحث و بررسي كردند.

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛؛ هفدهمين نشست اعضاي هيات اجرايي کميته ملي المپيک (اولين نشست سال 88) صبح سه شنبه در دفتر علي آبادي رياست کميته برگزار شد و طي آن اعضا به بررسي نحوه انتخاب مربيان تيم هاي ملي، تعيين وضعيت اعزام تيم ملي کيک بوکسينگ به بازيهاي آسيايي ورزشهاي رزمي و وضعيت تيم هاي اعزامي به تايلند پرداختند.

بر اساس اين گزارش، در ابتداي اين نشست مهدي قدمي سرپرست کاروان اعزامي به تايلند گزارش کاملي را از نشست دو روزه سرپرستان کاروان هاي اعزامي با مسئولين ستاد برگزاري بازيها که در تايلند برگزار شد ارائه داد. ضمن اينکه آخرين وضعيت و ترکيب تيمهاي اعزامي و همچنين وضعيت برپايي اردوها و آمادگي اردونشينان نيز مورد بررسي قرار گرفت.

در ادامه، نامه واصله از سوي روساي فدراسيونهاي رزمي مبني بر انصراف از شرکت در مسابقات به دليل برخي دخالتهاي نهادهاي غيرورزشي در امور ورزش قرائت شد که در اين خصوص سرپرست کاروان اعزامي اظهار داشت: اگرچه دخالتهاي صورت گرفته موجب تضعيف سطح فني و کيفي امور کاروان شده اما با توجه به مباحث مطرح شده در حاشيه اجلاس بانکوک با مسئولين شوراي المپيک آسيا، در صورت انصراف از حضور در اين بازيها، تعليق کميته ملي المپيک در فضاي بين المللي در اجراي منشور المپيک قطعي خواهد بود. در نتيجه اعضاي هيات اجرايي در راستاي مصالح نظام مقرر كردند کاروان ايران عليرغم همه مشکلات جاري در اين رويداد شرکت كند.

موضوع بعدي که در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت نحوه انتخاب مربيان تيم هاي ملي در رشته هاي مختلف بود که با در نظر گرفتن انتظارات براي کسب نتايجي ايده آل در بازيهاي آسيايي گوانگ جو و بازيهاي المپيک 2012 لندن مقرر شد کميسيون مربيان کميته ملي المپيک براي اين موضوع برنامه ريزي خاص و ويژه اي را در دستور کار قرار دهد و به همراه مسئولين کميته هاي تدارکاتي، کميته برنامه ريزي، کميته پزشکي، کميته سنجش، کميته روانشناسي، کميته فني و کميته فرهنگي نشست هايي را با مسئولين فدراسيون ها و کادر فني تيمها برگزار كرده و برنامه تک تک فدراسيونها براي موفقيت در بازيهاي پيش رو را مورد بررسي قرار دهند.

در ادامه نشست بهرام افشارزاده دبير کل کميته ملي المپيک گزارش کاملي را از دعوت شيخ احمد رئيس شوراي المپيک آسيا و حضور وي بهمراه هيات همراه در کشورمان ارائه داد و برپايي اينگونه نشست ها و جلسات را براي رشد و توسعه ورزش و همچنين جايگاه بين المللي ورزش ايران ضروري دانست.

اعضاي هيات اجرايي در ادامه هفدهمين جلسه خود در خصوص وضعيت اعزام تيم ملي کيک بوکسينگ به المپيک هنرهاي رزمي بحث هايي را مطرح كردند که در پايان مقرر شد با توجه به عدم نتيجه گيري از نشست هاي برپا شده با مسئولين واکو؛ نفرات منتخب فدراسيون زير نظر کميته ملي المپيک به اين دوره از رقابتها اعزام شوند.

ضمنا با پيشنهاد سرپرست کاروان و موافقت اعضاي هيات اجرايي مقرر شد تا سارا خوش جمال فکري بعنوان تنها المپين زن ايراني به عنوان پرچمدار کاروان ايران به ستاد برگزاري معرفي شود.

موضوع بعدي نيز بحث حضور رئيس و دبير کل کميته ملي المپيک در يکصد و بيست و يکمين کنگره IOC که در کپنهاک دانمارک برگزار خواهد شد بود که مقرر شد محمد علي آبادي و بهرام افشارزاده ضمن حضور در اين کنگره با مسئولين کميته هاي ملي المپيک ساير کشورها و همچنين دست اندرکاران IOC در حاشيه اين کنگره، نشست‏هايي را برپا کنند.

در پايان اين نشست اعضاء از زحمات بهرام افشارزاده و مهدي قدمي به جهت برنامه ريزي و تدارک مطلوب امور فني و پشتيباني کاروان تقدير و تشکر كردند