خرید شال اولين سرود «جشن هسته‌اي» توليد شد

به مناسبت روز ملي فناوري هسته‌اي اولين سرودها با مضمون جشن هسته‌اي در قالب لوح فشرده «صبح اميد» در اداره كل نغمات آييني منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، عليرضا نيافر مدير روابط عمومي اداره كل نغمات آئين و راديو نوا با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين اولين سرود جشن هسته‌اي است كه اشعار آن به سفارش كميته شعر اين شبكه راديويي تهيه و توسط گروه‌هاي هم‌خواني طوبي، محراب و ذوالفقار اجرا و براي پخش به كليه شبكه‌هاي راديويي، تلويزيوني و مراكز صدا و سيما در استان‌ها ارسال شده است.

نيافر ادامه داد: اين اشعار اميد، صلابت، عرق ملي و افتخار به وطن را در روحيه مردم ايراني زمزمه مي‌كند و از ويژگي آن مي‌توان به اينكه در ساخت آن از هيچ گونه سازي استفاده نشده، اشاره كرد.

نيافر تصريح كرد:تمامي قطعات به صورت هم خواني است، فقط در قطعه (باسلو )تك خواني بيشتر نمود دارد و به‌طور هم زمان به مناسبت روز جشن هسته‌اي از شبكه‌هاي صدا و سيما پخش خواهد شد.