خرید شال افزایش بی سابقه قیمت زمین در عراق

منابع آگاه در عراق اعلام كردند: قیمت زمین و مسكن در شهرهای مذهبی به صورت بی سابقه افزایش یافته است.

به گزارش شبكه خبر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه”البینه”عراق، این منابع تأكید كردند: قیمت زمین در كربلا، كاظمین و نجف اشرف در مقایسه با كشورهای منطقه افزایش بیشتری داشته است .

برخی بانك های عراق برای خرید زمین مناسب در كاظمین و كربلا مجبور به پرداخت بیش از10 هزار دلار برای هر متر مربع شده اند.
این روزنامه نوشت: در حالی كه قیمت زمین در مناطق مشخصی از بغداد افزایش یافته است برخی مناطق دیگر به علت ناامنی نه تنها شاهد افزایش قیمت نبوده بلكه تا حدی با ركود نیز مواجه بوده است.

براساس این گزارش، كارشناسان بر این باورند كه مهمترین عامل این پدیده، بازگشت بسیاری از سرمایه های عراقی های ساكن كشورهای خارجی است.