خرید شال فیروز کریمی: آدرس بدهید،من هم کتکش بزنم

فیروز کریمی که شوخی هایش زبانزد خاص و عام است اقدام برخی بازیکنان تیم ملی در کتک زدن یک تماشاگر را ستود.

به گزارش «شفاف» مربی تیم فوتبال صبای قم که درباره احتمال محرومیت غلامرضا رضایی که به همراه چند بازیکن دیگر تیم ملی یکی از تماشاگران بازی ایران – عربستان را کتک زده بودند با خبرنگار “نود” مصاحبه می کرد گفت: محرومیت احتمالی وی نباید به باشگاه ضربه بزند و این موضوع ربطی به بازی های داخلی ندارد.

فیروز کریمی که در ادامه از غیرمسئول بودن این فرد کتک خورده، توسط خبرنگار باخبر شد از اینکه او بدون مجوز به نزدیکی بازیکنان فوتبال رسیده انتقاد کرد و گفت: اگر آدرسی از این فرد موجود است به وی داده شود تا کریمی هم به حساب باقیمانده آن فرد برسد.

مربی صبای قم در ادامه از تیم هایی که بازیکنان آنها هم در کتک زدن آن تماشاگر نقش داشته اند خواست تا بازیکنان خود را مورد تشویق قرار دهند.