خرید شال تاج تماس با قلعه‌نويي را تائيد کرد

امير قلعه نويي وقتي شنيد که سرمربي تيم ملي شده،اين خبر را به اطرافيانش داد،اما هنوز ساعتي از شادي وي نگذشته بود که خبردار شد محمد مايلي کهن سرمربي تيم ملي شده است!

به گزارش برنا، اردوي تيم فوتبال استقلال در کشور قطر روز گذشته(دوشنبه) تحت تاثير يک خبر قرار گرفت. امير قلعه نويي راوي اين خبر بود. وي که به اطرافيانش خبر سرمربيگري در تيم ملي را داده بود،شادي اش خيلي زود رنگ باخت؛زيرا خبر سرمربيگري مايلي کهن به گوشش رسيد.

اين اتفاق که مشابه آن در زمان انتخاب علي دايي به‌عنوان سرمربي تيم ملي براي افشين قطبي نيز رخ داده بود،ابهاماتي را به همراه آورد و خيلي ها از خود پرسيدند که چه کسي خبر سرمربيگري قلعه نويي را به وي داده است.

مهدي تاج نايب رئيس فدراسيون فوتبال که قلعه نويي مدعي شده وي اين خبر را به او داده، گفت: “بله، من با آقاي قلعه نويي تماس گرفتم،اما جهت مذاکره نه خبر دادن.حتي اين مساله را در جلسه کميته تيم هاي ملي هم مطرح کردم،اما در نهايت تصميم گرفته شد که آقاي مايلي کهن سرمربي تيم ملي باشد.”