خرید شال پورحيدري: قطبي از تجربه کافي نسبت به سايرین برخوردار نبود

سرمربي سابق تيم ملي ايران و عضو کميته فني فدراسيون فوتبال، گفت: با بررسي هايي که کميته فني مشاوران انجام داد مايلي کهن با توجه به توانايي هايش به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شد و وي توانايي ايجاد يک تيم هماهنگ را دارد.

منصور پورحيدري در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: مايلي کهن اين توانايي را دارد که يک تيم هماهنگ و يک دست ايجاد کرده و بازيکنان را براي بازي هاي حساس و مهم در پيش رو آماده کند.اميدوارم اين مربي با شناختي که از فوتبال ايران و آسيا دارد تيم ملي را از ميادين سربلند خارج کند.

سرمربي سابق تيم ملي، يادآور شد: بدون شک هر مربي کمبودها و کاستي هايي دارد و نمي توان گفت که همه مربيان ايده آل هستند اما کميته فني سعي کرد کسي را انتخاب کند که تيم را از اين شرايط خارج کرده و از لحاظ روحي و رواني بازيکنان را تحت تاثير قرار دهد.

پورحيدري با تاکيد بر اينکه اگر هر کس ديگري نيز انتخاب مي شد دوباره شاهد انتقاداتي بوديم، خاطر نشان ساخت: مايلي کهن سابقه مربيگري در تيم ملي را پيش از اين داشت و از تجربه بالايي در اين عرصه برخوردار است.به همين دليل کميته فني از بين چند گزينه مختلف سرانجام وي را به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب کرد.

سرمربي سابق تيم ملي با مهم دانستن نقش مردم و رسانه ها در صعود به جام جهاني افزود: آنچه که هم اکنون مهمتر از انتخاب مايلي کهن جلوه مي کند، هماهنگي و يکدلي مردم،رسانه ها و مسئولان است که با حمايت همه جانبه خود،‌ زمينه صعود ايران را به جام جهاني فراهم سازند.

پورحيدري در پايان در پاسخ به سئوالي مبني بر حذف نام قطبي از گزينه هاي مورد نظر گفت: هر چند که قطبي از نظر فني مربي توانايي بود اما، وي تنها يک سال و چند ماه در ايران مربيگري کرده بود و از تجربه کافي در عرصه بين المللي نسبت به ساير گزينه ها برخوردار نبود.