خرید شال واعظي و آتسو از فهرست 18 نفره پرسپوليس كنار گذاشته شدند

فرانك آتسو و مهدي واعظي براي ديدار براي الغرافه قطر از فهرست پرسپوليس كنار گذاشت شدند.

به گزارش فارس، نلو وينگادا سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس تهران تصميم گرفت تا نام فرانك آتسو و مهدي واعظي را براي ديدار فردا مقابل الغرافه قطر از فهرست 18 نفره خود خط بزند.

* فيلم بازي هاي الغرافه آناليز شد
در جلسه كه صبح امروز به مدت 50 دقيقه بين بازيكنان و كادر فني برگزار شد فيلم سه بازي گذشته الغرافه قطر آناليز شد.

همچنين وينگادا دقايقي با بازيكنان در مورد بازي و اهميت كسب پيروزي در آن گفت و گو كرد.