خرید شال معارفه انصاري 22 فروردين

جلسه معارفه سرپرست جديد فدراسيون دوچرخه سواري روز شنبه 22 فروردين ساعت 11برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، اين جلسه با حضور كيومرث هاشمي رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني سازمان تربيت بدني، امير رضا واعظي آشتياني رياست سابق فدراسيون دوچرخه سواري، علي انصاري سرپرست جديد فدراسيون، اعضاي هيات رئيسه و تني چند از مسئولان فدراسيون در محل سالن دفتر امور مشترك فدراسيون هاي ورزشي واقع در مجموعه ورزشي شيرودي برگزار مي‌شود.

در اين مراسم آشتياني رياست سابق توديع مي شود و انصاري به عنوان سرپرست جديد به شكل رسمي معرفي خواهد شد.