خرید شال قطبي:سرمربي مي‌شدم، صعود مي‌کرديم!

کانديداي سرمربي‌گري تيم ملي فوتبال کشورمان پس از انتخاب محمد مايلي کهن به عنوان سرمربي تيم ملي گفت: اين انتخاب از سوي مديران فدراسيون فوتبال بود و من براي مايلي‌کهن آرزوي موفقيت مي‌کنم.

افشين قطبي در گفت وگو با ايلنا، افزود: من دلم براي مردم مي‌سوزد که هواداران واقعي تيم ملي هستند. چرا که دوست داشتم با پيروزي در سه بازي آينده شادي بزرگ را به مردم هديه کنم. اگر من سرمربي تيم ملي مي‌شدم به طور يقين به جام جهاني صعود مي‌کرديم.

وي ادامه داد: در حالي که اصلي‌ترين گزينه براي سرمربي‌گري تيم ملي بودم نمي‌دانم چرا من را انتخاب نکردند.اما پشيمان خواهند شد ولي وقتي تيم ملي به جام جهاني صعود نکرد ديگر پشيماني سودي نخواهد داشت. با توجه به اينکه من اصلي ترين گزينه بودم اما ناخودآگاه مايلي کهن انتخاب شد و مانند آن زمان که دايي به جاي من انتخاب شد خيلي دلگير شدم. به خدا سوگند من فقط دلم براي مردم مي سوزد. دوست داشتم يک شادي بزرگ را براي مردم ايران بياورم. چرا که از دو کره شناخت کاملي دارم.

سرمربي پيشين تيم پرسپوليس اضافه کرد: فکر مي‌کنم در جلساتي که در کميته فني برگزار مي شد حشمت مهاجراني و محمود ياوري با انتخاب من مخالف بودند. با اين حال هر کمکي از دستم بربيايد براي موفقيت محمد مايلي کهن انجام خواهم داد. من هيچ گاه ايراني بودن خودم را فراموش نمي‌کنم و همواره با نام سيد افشين قطبي آماده خدمت به کشورم هستم.