خرید شال قبل از نامزدم به پرس بله مي گويم!

مهاجم گلزن ليورپول انگليس در اظهار نظري جنجالي از احتمال پيوستن به رئال مادريد سخن گفت.

به گزارش فارس و به نقل از آس اسپانيا، فرناندو تورس بازيكن اسپانيايي ليورپول انگليس گفت: وقتي در اتلتيكو مادريد بازي مي كردم از فوتبال لذت نمي بردم. هميشه دوست داشتم جايي بازي كنم كه بازي ام زير ذره بين باشد. سال ها در لباس اتلتيكو مادريد زحمت كشيدم و روز آخري كه قرار بود از اين تيم بروم حتي مرا از در ورودي به داخل راه ندادند.

وي افزود: دوست داشتم و همچنان دوست دارم در كشور خودم بدرخشم و به فضاي فوتبال كشورم نزديك تر باشم تا يك كشور ديگر مثل انگليس. بنابراين اگر فلورنتينو پرس رئيس آينده رئال مادريد باشد و مرا بخواهد با كمال ميل مي پذيرم كه به اين تيم بروم.

تورس در مورد ارائه پاسخ مثبت به درخواست احتمالي پرس عنوان كرد: مطمئن باشيد قبل از آن كه به نامزدم پاسخ مثبت بدهم به فلورنتينو پرس در مورد انتقال به مادريد پاسخ مثبت خواهم داد.

تورس در مورد خطراتي كه پايتخت تهديدش مي كند گفت: هيچ هراسي از مردم ندارم. آنها قدر مرا ندانستند. اتلتيكو مادريد لياقت بازيكنان اسپانيايي را ندارد و همان بهتر كه دست به دامن بازيكنان غير بومي و به درد نخوري مثل آخرو و فورلان شود.