خرید شال صليب سرخ: شكنجه‌هاي بيرحمانه در زندان‏هاي سيا

كميته بين‌المللي صليب سرخ در گزارشي از ابعاد جديد شكنجه زندانيان در زندانهاي مخفي سازمان جاسوسي آمريكا خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمريكايي “واشنگتن پست “، مقامات كميته بين‌المللي صليب سرخ كه از زندان‌هاي مخفيانه سازمان سيا بازرسي مي‌كنند، در گزارشي برنامه‌هاي اين سازمان براي اعتراف گرفتن از زندانيان را “غير انساني ” عنوان كردند.

در اين گزارش آمده است كه مظنونان حملات تروريستي كه در زندانهاي مخفيانه نگهداري مي‌شوند دچار افسردگي و سوء تغذيه شده‌اند و اكثر آنها از لباس‌هاي كافي براي محافظت از سرما بي‌بهره‌اند.
در اين گزارش تاكيد شده است كه كساني كه از آنان با نام مظنونان القاعده ياد مي‌شود با اعمالي نظير غرق مصنوعي شكنجه مي‌شوند.
گزارش فوق كه در 43 صفحه تنظيم شده ابعاد تازه‌اي از جنايت‌هاي سازمان سيا در زندان‌هاي مخفيانه خارج از آمريكا را فاش مي‌كند.
كميته بين‌المللي صليب سرخ در ادامه گزارش خود افزود: تعداد زيادي از زندانيان در زندان‌هاي مخفيانه مجبور بودند براي چندين روز به صورت ايستاده و در حالت دست‌ها پشت سر قرار بگيرند.
يكي از زندانيان در گفت‌وگو با مقامات صليب سرخ گفت كه به مدت دو تا سه ماه در اين حالت بوده است.
وي گفت كه ماموران سيا وي را مجبور مي‌كردند كه به مدت يك هفته كامل به صورت ايستاده قرار بگيرد و بعد از اين مدت به او اجازه مي‌دادند كه دو روز بنشيند يا بخوابد و دوباره وي را مجبور مي‌كردند كه براي چندين روز ديگر بايستد.

اين كميته در ادامه گزارش خود نوشت كه مظنونان معمولا به شكنجه‌هاي بيشتري عليه خود و حتي خانواده هايشان تهديد مي‌شده‌اند. 9 نفر از 14 نفري كه با مقامات كميته بين المللي صليب سرخ گفت‌وگو كرده‌اند عنوان داشتند كه شكنجه‌گران سيا آنها را به شكنجه‌هاي بيشتري نظير شوك‌هاي الكتريكي، تزريق ويروس ايدز و حتي تجاوز نيز تهديد شده‌اند.

هر چند كه سخنگوي كميته بين المللي صليب سرخ از رسانه‌اي شدن اين گزارش محرمانه ابراز تاسف كرده است اما سازمان سيا همچنان از هر گونه اظهار نظر درباره اين گزارش امتناع مي‌كند و تنها درباره سياست‌هاي صليب سرخ براي حفاظت از گزارش‌هاي محرمانه سخن گفته است.