خرید شال شفيع زاده: مايلي‏كهن حد و حدودش را بشناسد

مديرعامل باشگاه استقلال اهواز گفت: مايلي كهن بايد حد و حدود خود را نگه دارد و بي ارتباط حرف نزند.

شهرام شفيع زاده در گفت و گو با فارس درباره نارحتي اش از محمد مايلي كهن اظهار داشت: اين مربي وقت و بي وقت مطالبي عنوان مي كند كه به حيثيت باشگاه استقلال اهواز لطمه مي زند. ما هم وكيل گرفته ايم تا هم در دادگاه كيفري و هم در كميته انضباطي از او شكايت كنيم.

وي افزود: دفعه قبل كه از او شكايت كرده بوديم، مسئولان اتحاديه مربيان بارها با ما تماس گرفتند و خواستار انصاراف ما از شكايت شدند و ما هم به دليل پيشكسوت بودن مايلي كهن، منصرف شديم.

شفيع زاده ادامه داد: همان ها كه تماس مي گرفتند تا از شكايت منصرف شويم چرا حالا به او زنگ نمي زنند كه بگويند مسائل مربوط به باشگاه استقلال اهواز چه ارتباطي به او دارد؟ وي اگر آستانه تحمل باختش پايين است مربيگري نكند.

مديرعامل باشگاه استقلال اهواز تصريح كرد: مايلي كهن كسي نيست كه بخواهد در مورد اين باشگاه حرف بزند. شب گذشته در برنامه 90 مي خواستم همين حرف ها را بزنم كه مجري برنامه اين فرصت را به من نداد.

شفيع زاده با بيان اينكه مايلي كهن فكر مي‌كند مي‌تواند به همه زور بگويد عنوان كرد: او بايد حد خود را در صحبت هايش بداند. فكر مي كند با قلدري مي تواند عليه همه حرف بزند. تمام حرف هاي او در مورد باشگاه استقلال اهواز كذب محض است و بايد آنها را اثبات كند، درغير اين صورت بايد در رسانه هاي گروهي عذرخواهي كند.

مديرعامل استقلال اهواز اظهار داشت: اين شعور را دارم كه پولم را در فوتبال و ورزش خرج كنم؛ اما اين آقا تا به حال چه كرده است؟ فقط در تيم هاي دولتي با پول هاي آنچناني كار كرده است. چرا تا به حال با تيم هاي خصوصي كار نكرده است؟ مايلي كهن حق ندارد در مسائلي كه به او ربطي ندارد دخالت كند.

شفيع زاده ادامه داد: اگر جلوي او قرار نگيريم در آينده مي خواهد در زندگي خصوصي تمامي اعضاي باشگاه استقلال اهواز دخالت كند. اين بار قاطعانه از وي شكايت مي كنيم. بهتر است كسي هم براي پادرمياني با ما تماس نگيرد.