خرید شال زنگ جالب موبايل در آبادان و خرمشهر

با وجود بارندگي‌هاي اخير در کشور، مردم جنوب خوزستان همچنان از وضعيت آب آشاميدني خود به شدت گلايه دارند.

به گزارش خبرنگار «» از خرمشهر، در اعتراض به تحقق نيافتن وعده رئيس‌جمهور، مبني بر تهيه آب شرب سالم براي مردم آبادان و خرمشهر و ادامه مشکلات، شماري از شهروندان آبادان و خرمشهر در ابتکاري اعتراض‌آميز، صداي سخنان رئيس‌جمهور مبني بر خارج ساختن وزير نيرو از لوله‌هاي آب شهروندان آبادان و خرمشهر را زنگ تلفن همراه خود ساخته‌اند.

اين شهروندان با اشاره به توجيهات سازمان آب و فاضلاب خوزستان اعلام کرده‌اند، وضعيت بد آب آبادان و خرمشهر، به اندازه‌اي نابهنجار شده است که امسال مسافران نوروزي را از اين دو شهر فراري داده و مايه سرافکندگي مردم اين دو شهر در نزد اين عزيزان شد.

حاد بودن مشکل آب در جنوب خوزستان به قدري به مردم اين شهر فشار آورده که مردم در گفت‌وگوهاي روزانه خود اعلام مي‌کنند در انتخابات تنها به کانديدايي رأي مي‌دهند که به حل مشکلات اصلي اين شهرها به ويژه آب آشاميدني مردم تعهد واقعي بدهد.