خرید شال برنامه حرکت مشعل المپيک نوجوانان سنگاپور در 5 قاره جهان

مراحل برنامه‌ريزي حرکت مشعل المپيک 2010 سنگاپور توسط کميته برگزاري اين دوره از بازيها آغاز شد.

به گزارش ايسنا، مراحل آماده سازي و تنظيم برنامه حرکت مشعل اولين دوره المپيک نوجوانان 2010 سنگاپور با هدف دعوت از نوجوانان براي پيوستن به جنبش المپيک آغاز شد.

بر اساس اين گزارش، اعضاي هيات اجرايي کميته بين المللي المپيک در نشست خود در “دنور” پيشنهاد کميته برگزاري اين دوره از مسابقات مبني بر روشن کردن مشعل المپيک در يونان (خاستگاه المپيک) و حرکت آن به شهر هايي در قاره هاي مختلف جهان قبل از رسيدن به سنگاپور را تصويب كردند.

طبق برنامه تنظيمي و مورد تاييد هيات اجرايي، مشعل المپيک در هر شهر طي مراسمي با حضور نوجوانان و با تکيه بر ارزش هاي المپيک استقبال ميگردد و نوجوانان هر قاره دعوت مي شوند تا به مراسم جشن ملحق شده و شاهد روشن شدن مشعل در سنگاپور، ميزبان المپيک 2010 نوجوانان باشند.