خرید شال اعضاي كميته داوران فدراسيون كشتي هنوز انتخاب نشده اند

با وجود گذشت سه ماه از انتخاب اكبر طهماسبي، هنوز اعضاي كميته داوران فدراسيون كشتي انتخاب نشده اند.

به گزارش فارس، اواخر دي ماه سال گذشته، اكبر طهماسبي از سوي فدراسيون كشتي جايگزين مهدي خالدي شد.

وي چندي بعد از قبول مسئوليت اش در كميته داوران، محمد عادلپور را به عنوان دبير كميته انتخاب كرد و قرار بود براي وي حكم صادر شود تا بعد از آن اعضاي كميته را انتخاب كند.

با اين حال وي در گفت و گو با فارس اعلام كرد تاكنون هيچ حكمي براي اين كميته صادر نشده است تا همچنان طهماسبي به تنهايي مسئوليت رسمي امور را به عهده داشته باشد.