خرید شال پيغام دادند برگردم؛ قبول نكردم

رئيس مستعفي كميته فني كاراته گفت: از موقعي كه از فدراسيون خارج شده ام ديگر هيچ خبري از آن ندارم.

جمشيد سليمي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: آنها چندباري پيغام دادند كه برگردم؛ ولي قبول نكردم. از زماني كه ديگر در كميته فني مسئوليتي ندارم بيماري ديابتم تا حدود زيادي بهبود يافته است. كار در اين فدراسيون جز دردسر هيچ چيز ديگر برايم نداشت و تحت هيچ شرايطي بر نمي گردم.

وي تاكيد كرد: بعد از يكسال زحمت و نوشتن آيين نامه و اساسنامه، آهي به آرين خو مسئوليتي مي دهد كه همه چيز را زير سوال مي برد. از اين پس دور آرين خو را نيز خط كشيده ام. در اين چند سال افرادي را كه با آنها كار مي كردم، نشناخته بودم.

سليمي درباره مشترك شدن سرمربي جوانان و اميد گفت: به هر حال آقايان تصميم گيرنده هستند. به عقيده من اگر سرمربيان اين دو تيم جدا باشند بهتر است. در اين رده هاي سني كاراته كاران كم سن و سال هستند و بايد با سعه صدر با آنها كار كرد و نياز به تمركز خيلي زيادي دارد. از طرفي آنها آينده كاراته بوده و تيم بزرگسالان را تشكيل مي دهند، البته ممكن است اين تصميم به دليل كاهش هزينه ها گرفته شده باشد.

وي افزود: ما همگي از شاگردان استاد وارسته هستيم. او هر چند ماه يكبار به جاي خود استاد اتحاد را سر كلاس ها مي فرستاد و معتقد بود كه حضور تكراري يك مربي شاگردان را خسته مي كند و با اين روش چند تكنيك جديد نيز به كاراته كاران منتقل مي شد. فكر مي كردم تيم ملي از دباغيان خسته شده است و بايد در تيم ملي تغييري ايجاد كرد در حاليكه او از مربيان با تجربه و موفق كاراته بود.

سليمي خاطرنشان كرد: بعد از آن خواجه حسيني نتوانست در مربيگري موفق باشد. او رابطه بسيار دوستانه اي با كاراته كاران داشت و اين روش درستي نبود. تيم ملي از وجود سليماني نيز استقبال نكرد. به دنبال آن تصميم گرفتيم رهنما را كه پنج طلاي آسيا را داشت براي تيم تايلند انتخاب كنيم. وي تصريح كرد: همه چيز بر اساس برنامه و با دلايل خاصي صورت گرفت؛ اما در نهايت آقايان همه را زير سوال بردند. به هر حال محال است ديگر به كاراته برگردم. بهتر است يكي ديگر را براي كميته فني انتخاب كنند. خيلي افراد مشتاق در آنجا حضور دارند كه آماده پذيرفتن اين پست هستند.