خرید شال پاسخ احمدي‌ن‍ژاد به سخنان اوباما در ترکیه

رئیس جمهور در پاسخ به سخنان اوباما در ترکیه مبنی براینکه آمریکا دست دوستی به سوی ایران دراز می کند گفت: ما از تغییرات اساسی و واقعی در سیاست های آمریکا استقبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر، محمود احمدی نژاد در آغاز نشست خبری در جمع خبرنگاران در قزاقستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پاسخ شما به سخنان اخیر اوباما در ترکیه چیست؟ افزود: البته می دانید مطالبه تغییرات یک مطالبه جهانی است و همه دنیا می خواهد سیاست دولت های حاکم و روابط و ساختارهای اداره جهان و ادبیات گفتگو با ملت ها و خیلی چیزهای دیگر عوض شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما فکر می کنیم تغییر سیاست ها باید به سرعت صورت گیرد تصریح کرد: البته همه می دانیم که تحولات جهانی منتظر نخواهد ماند.

احمدی نژاد همچنین از پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر تاسیس بانک سوخت هسته ای در این کشور استقبال کرد.

رئیس جمهور در این زمینه افزود: پیشنهاد خوبی است و با توجه به سوابق قزاقستان می توان به عملیاتی شدن ان خوشبین بود.

احمدی نژاد تصریح کرد: هر کشوری که اورانیم دارد و توانایی تولید سوخت هسته ای را نیز در اختیار گرفته است می تواند این بانک را داشته باشد.