خرید شال نشان درجه يک عدالت برای آيت‌الله گيلاني

هيات وزيران براي قدرداني و تجليل از تلاش‌ها، خدمات و سوابق درخشان و موثر آيت‌الله محمد محمدي گيلاني در امر قضا و دفاع از حق و عدالت، با پيشنهاد وزارت دادگستري براي اعطاي نشان درجه يک عدالت به ايشان موافقت کرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه نهم فروردين 1388 با پيشنهاد وزير دادگستري در خصوص اعطاي نشان درجه يك عدالت به آيت الله محمدي گيلاني كه به تاييد كميسيون اعطاي نشان‌هاي دولتي و موافقت رييس‌جمهور رسيده بود، موافقت كرد.بر اساس ماده 10 آيين نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي، نشان عدالت به كساني اعطا مي‌شود كه به دليل كوشش در تدوين علمي و فني قوانين، سابقه درخشان در امر قضا يا تقنين و دفاع از حق و عدل و احقاق حقوق مردم و كشف و تعقيب جرايم، در اجـراي احكام و حدود الهي و برقراري حق و عدل در جامعه سهم مـؤثر داشـته‌انـد و يـا داراي سابقه قضايي و تقنيني شايسته باشند.آيت الله محمد محمدي گيلاني در سال 1307 در شهر رودسر گيلان متولد شد و مدرس فقه و اصول فلسفه در سطح عالي در حوزه علميه قم، عضو و رييس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مركز قوه قضائيه، عضو و دبير شوراي نگهبان قانون اساسي (73-1362)، رييس ديوان عالي كشور (83-1373) ، مشاور عالي رييس قوه قضائيه ، نماينده حضرت امام(ره) در دانشگاه‌ها و رييس شوراي مركزي نمايندگان حضرت امام(ره) در دانشگاه‌ها بوده است.از جمله سوابق آيت‌الله محمد محمدي گيلاني به شركت در مبارزات سياسي با رژيم گذشته از سال 1341 در پيروي از حضرت امام (ره)، ارشاد و هدايت مردم از طريق سخنراني در شهرهاي مختلف و تبيين مواضع سياسي حضرت امام(ره)، تدريس فقه، اصول، تفسير و فلسفه در سطح عالي در حوزه علميه قم، عضويت و رياست در هيات سه نفره عفو حضرت امام (ره) جهت رسيدگي به وضع زندانيان و برخوردار نمودن زندانيان متنبه شده از رأفت و رحمت اسلامي، نمايندگي مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري در چهار دوره، تاليف بيش از ده جلد كتاب در زمينه‌هاي اخلاقي، اعتقادي و مسائل حوزوي و راهنمايي قضات محترم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در امر قضا و اجراي عدالت مي‌توان اشاره كرد.