خرید شال استعفا، شرط سازمان بازرسی برای علی‏آبادی

مدیر گروه تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور گفت: پس از مکاتباتی که با مدیران دوشغله ورزش داشتیم بسیاری از آنها یک شغل را انتخاب و از سایر سمت های خود استعفا داده اند. اما برخی هم این کار را نکرده اند که با آنها برخورد قضایی خواهد شد.

محمد فراهانی در گفت وگو با ایلنا، افزود: افرادی در ورزش هستند که از چند شغل دیگر هم برخوردارند و ما انتخاب یک شغل را بر عهده خود شخص گذاشتیم. به طور مثال اگر فردی همزمان به عنوان مدیرکل و رئیس فدراسیون یا هیات رئیسه فدراسیون فعالیت می کند ، مختار است به دلخواه خود یکی را انتخاب کند. به این ترتیب آقای محمدعلی آبادی می تواند به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک فعالیت کند به شرط اینکه از سمت خود در سازمان تربیت بدنی استعفا دهد.

وی ادامه داد: پس از دستورالعمل حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی را با دوشغله های ورزشی انجام دادیم و در نامه های سازمان بازرسی به آنها موارد قانونی را گوشزد کردیم و تبعات عدم اجرای قانون را متذکر شدیم. البته تاریخی را هم برای فرصت انتخاب به آنها دادیم که از سمت های چند شغله خود استفاده دهند.

مدیرگروه تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: کسانی که بخواهند از قانون سرپیچی کنندبا تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی خواهند شد و در آنجا تصمیمات قانونی برای آنهاگرفته خواهد شد.