خرید شال 10 درصد

اعضاي هيأت دولت، رئيس‌جمهور را براي سفر قزاقستان بدرقه کردند.

ـ 10 درصد، 10 درصد

نخستين جلسه مجلس در سال جديد برگزار شد.

نادران: ماشاءلله، بروجردي از پارسال تا الان چه بزرگ شده!

مسابقه فوتبال بين انسان و روبات در قزوين برگزار شد.

مربي: آره اول مي‌ري توپ رو مي‌گيري؛ نشد، برو تو پاش، بزن قلمش کن.

بانک مشترک ايران و ونزوئلا توسط احمدي‌نژاد و چاوز گشايش يافت.

احمدي‌نژاد: ببين چاوز، جرزني نکني ها، روبان من بزرگتره، ايران بايد بيشتر وام بگيره.

دامداران آتني در اعتراض به ارزاني، اقدام به تحصن و راهپيمايي کردند.

ـ خوبه ديگه، بعضي‌ها از گروني نمي‌خرن، بعضي از ارزوني مي‌ريزن دور!

اين هم تصويري جالب از يک هفت‌سين متفاوت.