خرید شال حقيقت‌جو: اظهاراتم تحريف شده

در پي درج خبري از فاطمه حقيقت‌جو درباره مذاکره ايران و آمريکا، اين نماينده مجلس ششم که هم‌اينک در آمريکاست، توضيحاتي فرستاده که در زير مي‌آيد:

در وب‌سايت شما ديدم که به نقل از وب سايت شوراي آمريکاييان ايرانيان، سخنراني تحريف شده و ناقص من را گذاشته‌ايد.

در اين سخنراني و همچنين مقاله منتشر شده خودم در «بوستون گلوپ»، به دولت جديد آمريکا پيشنهاد داده‌ام که هر چه سريعتر مذاکره با ايران را آغاز نمايد و منتظر نتيجه انتخابات نباشد، به دليل اينکه اين مذاکرات تأثير معناداري در نتيجه انتخابات نخواهد گذاشت و فوايد آغاز مذاکره هر چه سريعتر، بيشتر از تأخير آن است. در عين حال پيشنهاد نيز داده‌ام که براي پاسخ به نگراني بعضي از مخالفان، مذاکره با ايران قبل از انتخابات مي‌تواند به صورت مذاکره در سطح مجالس دو کشور آغاز شود.

به نظر من، رابطه ايران و آمريکا، تأثيري در انتخابات رياست‌جمهوري نداشته و اصولا مردم به مسائل اقتصادي بيشتر اهميت خواهند داد تا مسائل سياست خارجي.

فاطمه حقيقت‌جو