خرید شال اقدام سرويس‌هاي امنيتي به ارسال پيام نوروزي اوباما

به رغم اين‌که پيام نوروزي اوباما در همه رسانه‌هاي خارجي و داخلي، بازتاب گسترده‌اي داشت و به طور کامل منعکس شد، به تازگي مراکز ناشناخته‌اي، اقدام به ارسال گسترده اظهارات نوروزي اوباما به صورت ايميل براي ايرانيان کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «»، يک سايت هلندي که فعاليت آن در عرصه ايميل و اينترنت است، ايميلي از اظهارات اوباما را به همراه لينکي براي ديدن فيلم براي کاربران ايراني فرستاده است.

متن اين ايميل که به طرز گسترده‌اي، تنها براي کاربران ايراني در داخل و خارج کشور، به ويژه کاربران سايت اينترنتي «ياهو» فرستاده شده است، به دليل استفاده از فونت عربي در تنظيم آن، در بسياري موارد به شکلي در هم ريخته و ناخوانا دريافت مي‌شود.

پيام نوروزي اوباما که موضوع جديدي در بر نداشت و صرفا در ادامه شعار تغيير وي و ايجاد ارتباط با ايران تنظيم شده بود، بلافاصله با پاسخ رهبر انقلاب روبه‌رو شد که از سياستمداران آمريکا خواست به جاي بازي با کلمات، نسبت به اصلاح عملي رفتارها و عملکرد خود اقدام کنند.

ناظران سياسي، پاسخ رهبري ايران به اوباما را بسيار هوشمندانه و دقيق ارزيابي کردند.

گفتني است، پخش گسترده اين پيام از سوي سازمان‌هاي مشکوک آمريکايي افشاکننده اقدامات سرويس‌هاي امنيتي آن کشور، سازمان‌هاي جاسوسي آمريکا و زير نظر بودن مراسلات اينترنتي مردم ايران است و اين‌که همه ايميل‌هاي فارسي به عنوان مظنون زير نظر اين سازمان قرار داشته و دايما محتواي ايميل‌ها نيز از سوي آنان کنترل مي‌شود.