خرید شال اعتراض فرمانده ناجا به دخالت رویانیان

سردار احمدی مقدم به دخالت معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در امور جریمه‌های شنبه تهران اعتراض کرد. فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به بحث آرم طرح ترافیک گفت: همه جریمه‌های روز گذشته طرح ترافیک ابطال می‌شود، اما معاون راهنمایی و رانندگی کشور، نباید در مسأله طرح ترافیک داخل می‌شد، چون این مسأله مربوط به تهران بزرگ بود.گفتنی است، سردار رویانیان که مدیریت ستاد حمل و نقل سوخت کشور را نیز بر عهده دارد، روز گذشته در مورد جرایم رانندگی اعمال شده برای رانندگانی که وارد محدوده طرح ترافیک شده بودند، گفته بود جرایمی که تا ظهر روز شنبه اعمال شده، باید پرداخت شود، اما رانندگانی که بعد از ساعت 12 جریمه شده‌اند، می‌توانند آن را نپردازند.