خرید شال راموس پنجاهمين كارت زردش را هم گرفت

مدافع خشن رئال مادريد در بازي برابر مالاگا كارت زرد شماره 50 خود را با لباس اين تيم از داور مسابقه دريافت كرد.

به گزارش فارس و به نقل از رويترز، سرخيو راموس در جمع بازيكنان فعلي رئال مادريد ركورددار تعداد كارت زرد است. اين مدافع از سال 2005 در رئال حضور دارد.

راموس با دريافت اين كارت زرد نمي تواند برابر رئال وايادوليد در هفته آينده بازي كند.

اين بازيكن آندولوسي در جمع هشت ركورددار كارت زرد رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

فرناندو ايه رو با 136 كارت زرد در 14 فصل بالاترين ميزبان دريافت كارت زرد را به نام خود ثبت كرده است.